وب سایت اختصاصی یا غیر اختصاصی

وب سایت اختصاصی یا غیر اختصاصی

سایت های اختصاصی و غیر اختصاصی در ظاهر هیچ تفاوتی بایک دیگر ندارند . ولی در عمل سایت هایی که با پلتفرم ختصاصی طراحی میشوند

آخرین اخبار

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.